Over mij

Mijn naam is Anne Smit-Kruit. In 2008 startte ik met de opleiding logopedie en wist ik direct dat ik mijn roeping gevonden had. Ook mijn doelgroep was voor mij meteen duidelijk: kinderen! Wat een heerlijkheid om met kinderen te werken. In de afgelopen jaren heb ik mij dan ook gespecialiseerd op meerdere logopedische vlakken gericht op het behandelen van kinderen:

  • Taalontwikkelingstoornissen en meertaligheid
  • OroMyofunctionele therapie
  • MetaTaal
  • Metaphon
  • Taalontwikkelingstoornis in het onderwijs
  • Fonologische vaardigheden


Ook heb ik veel ervaring in het behandelen van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en in het samenwerken met andere instanties zoals Passend Onderwijs/Viertaal. 


Kwaliteit

Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de beroepsvereniging NVLF, Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Door middel van het volgen van na- en bijscholingen blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op logopedisch gebied.

De klanttevredenheid wordt gemeten door het landelijke klanttevredenheidsonderzoek. Voor klachten kunt u contact opnemen met de praktijk en indien nodig met het Klachtenloket Paramedici. Waar babbelen het doel is 
 
E-mailen
Map