Gehoor

Verminderd gehoor 

Als u het idee heeft dat uw kind u niet goed hoort dan is het goed om zijn gehoor te laten checken op het consultatiebureau of de huisarts. Als uw kind minder hoort, krijgt hij minder mee van wat er gezegd wordt en kan een taalachterstand het gevolg zijn. Andersom wordt bij een vermoeden van taalproblemen ook het gehoor onderzocht, om het gehoor als oorzaak uit te sluiten of te bevestigen.

Auditieve verwerkingsproblemen (AVP) 

Het lukt sommige kinderen niet om goed te verwerken wat ze horen. Ze hebben geen last van een verminderd gehoor, maar het heeft te maken met de spraak en de taal die via de oren binnenkomt. Klanken, woorden en zinnen kunnen niet goed worden omgezet tot betekenisvolle informatie. Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben vaak moeite om opdrachten op school uit te voeren.


 Waar babbelen het doel is 
 
E-mailen
Map