In de praktijk streven we samen naar de best mogelijke, persoonlijke behandeling voor uw kind.   


Als u uw kind nu aanmeldt, is hij/zij
snel aan de beurt!


Babbelz Logopedie is een professionele logopediepraktijk welke gevestigd is in het Dr. J.H. Jansencentrum te Emmeloord. Kinderen met een hulpvraag op het gebied van taal, spraak, spelling, afwijkende mondgewoonten en gehoor kunnen hier terecht. 

De behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke zorg- en hulpvraag en vindt plaats in de praktijk. De praktijk is actief gericht op de communicatie met andere betrokkenen ten behoeve van een optimale zorgverlening. Er wordt samengewerkt met ouders en leerkrachten en waar nodig met tandheelkundigen en andere (para)medici.

De privacy van elke cliënt wordt gewaarborgd vanuit de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). U kunt hierover het privacyreglement raadplegen.

 Waar babbelen het doel is 
 
E-mailen
Map